Ylä-Savon Vakan ja yhdistysten yhteinen blogi

Yhdistysmaailma ja nuoret: byrokratiaa vai omaehtoista, merkityksellistä toimintaa?

Maanantai 22.6.2020 - Emma Lappi, suunnittelija ja Pertti Laajalahti, Invalidiliiton liittohallituksen puheenjohtaja

Maailman ollessa murroksessa on myös yhdistysmaailmassa pysähdyttävä katsomaan tulevaisuuteen. Jokainen yhdistys haluaa mukaan toimintaansa enemmän nuoria, jotta toimintaa pystytään jatkamaan  aktiivisesti myös tulevaisuudessa. Kuka tahansa yhdistystoiminnassa mukana oleva aktiivi voi omasta kokemuksestaan kertoa, että toiminta on merkityksellistä ja antaa sisältöä arkeen, ja juuri näitä asioita hyödyntämällä voidaan saada asioita aikaan. Mutta miksi nuoret haluaisivat mukaan yhdistystoimintaan?

Nuorille on tärkeää saada itse vaikuttaa siihen, mitä tehdään. Yhdistyksissä voidaan tarjota tälle puitteet, eikä suuria resursseja välttämättä tarvita. Esimerkkinä toimii tämän kevään poikkeusoloissa alkanut uusi Parasta nuori -toiminta, jossa on aloitettu ryhmätoiminta täysin etänä ja digitaalisesti, eikä kuluja toiminnasta ole juuri syntynyt. Nuorten toiveista on toteutettu mm. valokuvausta ja unelmakarttojen kokoamista. Toiminnan sisällöstä erityisen tärkeää luo se, että siihen saa itse vaikuttaa.

Nuorilta yhdistystoiminnasta kysyttäessä ensimmäisenä voi tulla esille byrokratia tai se, että joutuu puoliväkisin hallitukseen, koska mukaan halutaan nuoria. Oleellista on kuitenkin kuulla nuoren mielipidettä ja sitä, kuinka hän haluaa toimintaan osallistua. Tässäkin korostuu se, että nuori saa itse päättää: sitoutuminen toimintaan on paljon todennäköisempää, kun siihen saa rauhassa tutustua ja esimerkiksi hallituksen jäseneksi ryhtyminen on aidosti nuoren oma valinta.

Digitaalisuus osana ihmisten arkea on kuluneena keväänä korostunut äärimmilleen. Nuorista puhuttaessa digitaalisuutta ei voi jättää mainitsematta: erilaisten digitaalisten välineiden rooli nuorten elämässä ja nuorten kanssa toimiessa on suuri. Digitaalisuus ei ole kuitenkaan iso ja pelottava asia: se voi olla whatsapp-ryhmässä valokuvien jakamista, tapaamisia teamsin kautta, tai vaikka valokuvien muokkaamista puhelimella.

Vertaistuen rooli on eri elämäntilanteissa suuri, ja nuoruuden myllerryksessä vertaistuen merkitys korostuu entisestään. Näinpä yhdistystoiminnan kautta voidaan tarjota mahdollisuutta olla ja tehdä yhdessä saman aihepiirin äärellä ja löytää myös uusia ystäviä. Myös merkityksellisyys on tässä maailmantilanteessa korostunut. Asioita ei monesti tehdä vain talkoohengen vuoksi, vaan varsinkin nuoret haluavat toimia heille merkityksellisten asioiden parissa. Yhdistystoiminnan kautta nuoret pääsevät edistämään niitä asioita, joita he kokevat tärkeäksi, esimerkiksi yhdenvertaisuuden saralla.

Yhdistysmaailman tärkeimmät ja parhaat piirteet voivat olla tärkeitä myös nuorille. Kun yhdistys haluaa tarjota nuorille hyvää, merkityksellistä ja omannäköistä tekemistä heidän arkeensa, ollaan oikeilla jäljillä.

 

Pertti Laajalahti, Invalidiliiton liittohallituksen puheenjohtaja

Emma Lappi, Parasta nuori -toiminnan suunnittelija, Invalidiliitto

Parasta nuori -toiminta on 18-29-vuotiaille Pohjois-Savolaisille fyysisesti vammaisille/toimintaesteisille nuorille suunnattua vapaa-ajan toimintaa. Toiminnassa haetaan myös suuntaa nuorten toiminnalle Invalidiliiton jäsenyhdistyksissä. Lisää tietoa toiminnasta: https://www.invalidiliitto.fi/toimintahankkeet-ja-projektit/parasta-nuori Jos tiedät nuoren, joka haluaisi mukavaa yhdessä tekemistä vapaa-aikaan, ota yhteyttä: 0447650691 tai emma.lappi@invalidiliitto.fi

kuva_vakkaan2.png

1 kommentti . Avainsanat: yhdistykset, nuoret, parasta nuori-toiminta