Verkostot

Ylä-Savon Vakka-hanke on mukana alueen verkostoissa, joissa edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia. Lue alta lisää verkostoista, joissa olemme mukana.

Vireää vapaaehtoistoimintaa - verkosto (Virva) on Iisalmessa vuonna 2016 perustettu verkosto. Verkoston tavoitteena on tehdä näkyväksi Ylä-Savon alueen vapaaehtoistoimintaa.

Vireää vapaaehtoistoimintaa- verkosto facebook-sivuilta löydät ajankohtaisia uutisia vapaaehtoistoiminnasta sekä Virva- verkoston tulevista koulutuksista ja tapahtumista. Virva-verkoston esite löytyy täältä. Verkosto kuuluu Valikko-verkostoon.


Ylä-Savon Vakka on ilmoittautunut Hyvinvointitarjottimelle. Sote-järjestöt ovat hyvinvointitarjottimen toimijoita. Järjestöt määrittelevät tarjottimella omaa kohderyhmää ja mitä toimintaa järjestö tarjoaa. Järjestöt voivat lisätä tietonsa hyvinvointitarjottimelle milloin vain. Pääset hyvinvointitarjottimeen täältä.


Ylä-Savon Vakka käyttää tiedottamisessa apuna Pohjoissavolaiset- sivustoa. Pohjoissavolaiset.fi -järjestötietopalvelu kokoaa tietoa järjestöistä ja eri yhteisöistä sekä niiden toiminnasta Pohjois-Savon alueella. Verkkopalveluun tietoja voivat ilmoittaa järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt sekä muut ei-kaupalliset toimijat kuten kunnat ja seurakunnat.

Ylä-Savon Vakka osallistuu Kokemustoimintaverkoston Kuopion alueelliseen ohjausryhmään. Ohjausryhmän kokoonpanossa mukana kokemustoimijoiden, järjestöjen ja tilaajatahojen edustus. Ohjausryhmä tekee kokemustoimintaa tunnetuksi ja luo yhteyksiä alueellaan, jotta kokemustoimijoille syntyisi tilausta. Lue lisää toiminnasta.

Ylä-Savon Vakka, Kansalaistoiminnan keskus Tukipilari ja Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry muodostavat Kansalaistoiminnan keskukset Pohjois- Savossa- verkoston. Verkostossa jaetaan hyviä käytäntöjä ja kehitetään työtä.