Toiminta Yhdistystalolla ja Ylä-Savon kunnissa

Pikku Vakka toiminta

Mikä? Vammais- , potilas- ja kansanterveysyhdistysten, -järjestöjen sekä liittojen oma tiedottamisen piste Ylä-Savon Soten alueen terveyskeskuksissa.

Miten mukaan toimintaan? Ilmoittaudu mukaan:

  • Iisalmessa: toimisto(at)ylasavonvakka.fi
  • Kiuruvedellä: kohtaamispaikka.varapare(at)gmail.com
Mitä toiminta tarkoittaa?
  • Ilmoitustaululla kerrotaan omasta toiminnasta
  • ilmoitustaulun ylläpitoon otetaan oma kuukausittainen vuoro
  • tulevaisuudessa pisteellä voi järjestää teemapäiviä, joissa kohdataan terveyskeskuksen asiakkaita

Koulutukset

Järjestämme yhdistystoimijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille erilaisia koulutuksia Yhdistystalo Vakassa ja etäyhteydellä kaikkiin kuntiin noin kerran kuukaudessa . Koulutusten aiheina ovat yhdistystoiminta, uudet ajankohtaiset aiheet järjestökentällä ja muut yhdistysten tarpeiden mukaiset koulutukset. Järjestämme myös eri yhteistyötahojen kanssa koulutuksia yhdessä tarpeiden mukaan.

Yhdistysaktiivien kehittämispäivät

Kehittämispäivät on suunnattu aktiivisesti omassa yhdistyksessä toimiville henkilöille, joita kiinnostaa yhdistyksen toiminnan ja yhdistysyhteistyön kehittäminen. Kehittämispäivillä on vuosittain vaihtuvat teemat. Kaikkien Ylä-Savon kuntien yhteiset kehittämispäivät pidetään 2 kertaa vuodessa etäyhteydellä.

Kaikille avoimet porinapiirit kokoavat ihmiset Yhdistystalolle kuulemaan ajankohtaisista aiheista ja keskustelemaan. Porinapiirejä järjestetään kerran kuukaudessa. Ohjelman järjestävät mukana olevat yhdistykset ja muut toimijat.

Vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukeminen

Järjestämme erilaista toimintaa yhdistyksissä vapaaehtoisina toimivien hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi. Toimintaa ovat esimerkiksi vapaaehtoisten virkistyspäivät, koulutukset ja muut ryhmät.

Tapahtumat ja messut

Järjestämme säännöllisesti erilaisia tapahtumia ja messuja yhdistysten ja muiden alueen verkostojen kanssa yhteistyössä. Tapahtumien tavoitteena on tarjota yhdistyksille mahdollisuus esitellä toimintaansa. Ota yhteyttä, jos näet mielenkiintoisen tapahtuman, johon haluat tulla mukaan.