Toiminta Yhdistystalolla ja Ylä-Savon kunnissa

Koulutukset

Järjestämme yhdistystoimijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille erilaisia koulutuksia Yhdistystalo Vakassa ja etäyhteydellä kaikkiin kuntiin noin kerran kuukaudessa . Koulutusten aiheina ovat yhdistystoiminta, uudet ajankohtaiset aiheet järjestökentällä ja muut yhdistysten tarpeiden mukaiset koulutukset. Järjestämme myös eri yhteistyötahojen kanssa koulutuksia yhdessä tarpeiden mukaan.

Yhdistysaktiivien kehittämispäivät

Kehittämispäivät on suunnattu aktiivisesti omassa yhdistyksessä toimiville henkilöille, joita kiinnostaa yhdistyksen toiminnan ja yhdistysyhteistyön kehittäminen. Kehittämispäivillä on vuosittain vaihtuvat teemat. Kehittämispäiviä järjestetään syksyllä ja keväällä kaikissa kunnissa.

Toimintatunnit

Kaikille avoimet toimintatunnit kokoavat ihmiset Yhdistystalolle mukavan tekemisen pariin. Toimintatunteja järjestetään kerran kuukaudessa tiistaisin klo 11-12:00. Ohjelman järjestävät mukana olevat yhdistykset. Toimintana on muun muassa opastettuja kävelykierroksia, istumatanssia ja rentoutusta.

Vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukeminen

Järjestämme erilaista toimintaa yhdistyksissä vapaaehtoisina toimivien hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi. Kaikissa kunnissa järjestämme vapaaehtoisten virkistyspäiviä 2 kertaa vuodessa. Iisalmessa järjestämme vuosittain vapaaehtoisten koulutuksia. Muuta toimintaa vapaaehtoisten tueksi ovat esimerkiksi eri kunnissa kokoontuvat työnohjausryhmät.

Ideariihet ja Pop up Yhdistystalot

Ylä-Savon Vakka järjestää toimintaa kaikissa Ylä-Savon alueen kunnissa, Sonkajärvellä, Kiuruvedellä, Vieremällä, Lapinlahdella, Rautavaaralla, Pielavedellä ja Keiteleellä. Kunnissa toiminta käynnistyy Ideariihellä. Ideariiheen kokoamme alueen yhdistystoimijoita yhdessä suunnittelemaan toimintaa omaan kuntaan. Ideariihen jälkeen järjestämme noin kerran kuukaudessa Pop up Yhdistystalo toimintaa. Pop up Yhdistystalo toimintana on vuosittain kehittämispäivät ja vapaaehtoisten virkistyspäivä. Tämän lisäksi järjestämme kunnan yhdistysten tarpeiden mukaista toimintaa.

Tapahtumat ja messut

Järjestämme säännöllisesti erilaisia tapahtumia ja messuja yhdistysten ja muiden alueen verkostojen kanssa yhteistyössä. Tapahtumien tavoitteena on tarjota yhdistyksille mahdollisuus esitellä toimintaansa. Ota yhteyttä, jos näet mielenkiintoisen tapahtuman, johon haluat tulla mukaan.