Yhteistyöverkosto

Ylä-Savon Vakan toiminnassa on mukana laaja yhteistyöverkosto suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa toimintaa. Hanke toimii yhteistyössä alueen vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistysten, Ylä-Savon kuntien, Ylä-Savon Sote-kuntayhtymän, oppilaitosten, palveluntuottajien sekä muiden toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Yhdessä luodaan paikallisten yhdistysten toiminnasta elinvoimaista ja helpommin saavutettavaa.


Ylä-Savon Vakan kanssa yhteistyösopimuksen ovat tehneet seuraavat toimijat:
Iisalmen Mielenterveystuki ry
Iisalmen Invalidit ry
Iisalmen kaupunki
Kiuruveden kaupunki
Kuopion Invalidit ry / Tukipilari
Kuopion seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Pohjois-Savon Muisti ry
Wastery
Vieremän kunta
Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
Ylä-Savon Sote kuntayhtymä
Pohjois-Savon näkövammaiset ry
Savon Ilco ry
Sonkajärven kunta
Vanuli ry
Iisalmen Perheentalo- Yhteistyö