Yhteistyöverkosto

Ylä-Savon Vakan toiminnassa on mukana laaja yhteistyöverkosto suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa toimintaa. Hanke toimii yhteistyössä alueen vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistysten, Ylä-Savon kuntien, Ylä-Savon Sote-kuntayhtymän, oppilaitosten, palveluntuottajien sekä muiden toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Yhdessä luodaan paikallisten yhdistysten toiminnasta elinvoimaista ja helpommin saavutettavaa.


Ylä-Savon Vakan kanssa yhteistyösopimuksen ovat tehneet seuraavat toimijat:
Iisalmen Mielenterveystuki ry

Iisalmen Invalidit ry

Iisalmen kaupunki

Kiuruveden kaupunki

Kuopion Invalidit ry / Tukipilari

Kuopion seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Pohjois-Savon Muisti ry

Wastery

Vieremän kunta

Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry

Ylä-Savon Sote kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Hyvinvointikoordinaattori Marika Lätti, marika.latti@ylasavonsote.fi, p. 040 809 2873

Pohjois-Savon näkövammaiset ry

Savon Ilco ry

Sonkajärven kunta

Vanuli ry

Iisalmen Perheentalo- Yhteistyö