Kokemustoiminta

Ylä-Savon Vakka loi Ylä-Savon alueelle kokemustoimintaverkoston mukaisen koulutusmallin ja koulutti vuoden 2021 aikana uusia kokemustoimijoita.

Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle.

Kokemustoimijat ovat Kokemustoimintaverkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttamia tiedon jakajia. He ovat haastavan elämänkokemuksen omaavia, pitkäaikaissairaita, vammaisia henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa.

Kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Kokemustoimijat tuovat asiakkaan tai potilaan polkua jo läpikäyneen tai siinä läheisenä olleen näkökulmaa käsiteltävään asiaan.