Kokemustoiminta

Ylä-Savon Vakka tuo Ylä-Savon alueelle kokemustoimintaverkoston mukaisen koulutusmallin ja on kouluttanut vuoden 2021 aikana uusia kokemustoimijoita. Suunniteilla on uusi koulutus myös keväälle 2022.

Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle. Kokemustoimija on Kokemustoimintaverkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttama kokemustiedon jakaja. Kokemustoimijat ovat haastavan elämänkokemuksen omaavia, pitkäaikaissairaita, vammaisia henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa.

Kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Kokemustoimijat tuovat asiakkaan/potilaan polkua jo läpikäyneen tai siinä läheisenä olleen näkökulmaa käsiteltävään asiaan.

Toimintaohje kokemustoiminnasta tilaajatahoille

Ylä-Savon Vakka ohjeistaa tilaajatahoja tämän toimintaohjeen avulla. Toimintaohje on muokattu käyttäen lähteenä Oulun ammattikorkeakoulun, sosiaalialan tutkinto-ohjelman (AMK) opinnäytetyötä Vaikuttavaa
kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeelle. Opinnäytetyönä toteutettiin hankkeelle opas kokemustoimijan tilaajalle.

Oppaan käyttämiseen on saatu lupa Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalle-
hankkeelta. Ylä-Savon Vakka muokkasi oppaasta pois ainoastaan Oulun seutua koskevat asiat.

Voit tutustua pdf-muotoiseen toimintaohjeeseen täältä.

Ylä-Savon alueen kokemustoimijat

Ylä-Savon Vakka koulutti alueella kokemustoimijoita keväällä 2021. Kauttamme saat yhteystiedot seuraville henkilöille:

- uniapneaa ja nivelrikkoa sairastava henkilö, käyttää cpap-laitetta

- kehitysvammaisen, cp-vammaisen lapsen omaishoitaja

- essentiaalista vapinaa sairastava henkilö

Kokemustoimijamessut 29.10.2021 klo 9.00-12.00

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnatut messut.
Sisältö:
-Tietoa kokemustoiminnasta
-Kokemustoimijoiden tarinoita
-Kokemustoimijoiden vinkkejä tuleville sosiaali- jaterveysalan ammattilaisille
- Kokemustoimijoiden hyviä kokemuksia sosiaali- jaterveyspalveluista
Linkki messuille:https://rb.gy/kpmb0o
Järjestäjä: Pohjois-Savon kokemustoiminnan ohjausryhmä
Lisätietoja:harriet.myllynen(AT)ylasavonvakka.fi ta ip. 044 0661271