Balanssia arkeen- nuorten verkkoryhmä

25.04.2022

T U N T U U K O , E T T Ä  S U U N T A  O N
H A K U S E S S A ? E T  T I E D Ä  M I T Ä T E H D Ä ?
M I T Ä  T U L E V A I S U U D E L T A O D O T T A A ?
LISÄTIETOJA RYHMÄSTÄ SAA JOHANNALTA PUH. 0504318530.
VOI LAITTAA MYÖS WA-VIESTIÄ.
LIITY MUKAAN DISCORTIN KAUTTA OMAAN RYHMÄÄN TÄLLÄ LINKILLÄ HTTPS://DISCORD.GG/Z24NJDEEQS
VOIT OSALLISTUA RYHMÄÄN OMALLA
NIMIMERKILLÄ. RYHMÄSSÄ KÄSITELLÄÄN ARJEN HALLINTAAN, ITSETUNTEMUKSEEN, TULEVAISUUDEN POHDINTAAN JA
SUUNNITTELUUN LIITTYVIÄ ASIOITA.
N U O R T E N  A I K U I S T E N  V E R K K O R Y H M Ä
D I S C O R T I S S A 2 5 . 4 . - 3 0 . 5 .
K O K O O N T U M I S E T
M A A N A N T A I S I N K L O 1 4 . 3 0 - 1 6 .
25.04.2022Ylä- Savon Vakan ja Yhdistystalo Vakan toiminta vuodelle 2022
14.01.2022Yhdistystalo Vakasta lainattavissa kommunikaattori
21.12.2021Ikäihmisten ystäväpiiri Kiuruvedellä
25.04.2022Balanssia arkeen- nuorten verkkoryhmä
17.01.2022Omaisneuvonta Kiuruvesi- Savon Mielenterveysomaiset-Finfami
17.01.2022Omaisneuvonta Iisalmi- Savon mielenterveysomaiset,Finfami ry
10.01.2022Yhdistystalo Vakka suljettu 10.- 26.1.2002
04.01.2022Kapasiteetti käyttöön- nuorten nepsy valmennus