Ylä-Savon Vakka-hanke

Mikä on Ylä-Savon Vakka-hanke ?

Ylä-Savon Vakka-hanke (2019-2021) koordinoi yhdistyskenttää Ylä-Savon alueella. Hankkeen toiminta on suunnattu yhdistystoimijoille ja yhdistysten toiminnan piirissä oleville / sitä tarvitseville kuntalaisille. Toimintaa järjestetään niin Yhdistystalolla Iisalmessa, kuin Ylä-Savon kunnissa.

Hankkeen toimintaa hallinnoi Pohjois-Savon Muisti ry ja rahoittaa STEA.

Mitä Ylä-Savon Vakka tekee?

  • kehitämme yhdistysten toimintaa ja osaamista
  • aktivoimme yhdistysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja luomme mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä
  • tuemme yhdistysten vapaaehtoisia toiminnassa
  • ohjaamme yläsavolaisia kuntalaisia yhdistysten toiminnan piiriin
  • etsimme syrjäytymisvaarassa olevia kuntalaisia ja ohjaamme heitä yhdistysten toiminnan pariin
  • pyrimme juurruttamaan Ylä-Savon Vakan toiminnan alueelle
Yhdistysaktiivit kokoontuvat säännöllisesti ja kehittävät yhdessä yhdistysten toimintaa.