Ylä-Savon Vakan ja yhdistysten yhteinen blogi

Kuntavaalien 2021 Pohjois-Savon some- vaalikampanja 2021

Perjantai 14.5.2021 - Merja Hynynen-Niskanen ja Pertti Laajalahti


Katsopas alueemme kuntavaaliehdokas tätä, nyt Pohjois-Savossa jysähtää.Tässä on sinulle reitti valmiina Some- päivitysten tekemiseen; Ylä-Savon Vakka auttaa alueensa SOTE- yhdistyksiä ja heidän jäseniään kuntavaaleihin liittyvissä Some- kampanjoinnissa, samoin tekevät Tukipilari Kuopion liitoskuntien alueella, Sisä-Savon ja Koillis-Savon omilla alueillaan ja Yhdistystalo Warikko Varkauden seudun yhdistyksiä. Tämä yhteinen kampanjatuki on kohdistettu em. alueiden yhdistyksille ja kuntavaaliehdokkaille.

Nyt kun ei voida vapaasti kokoontua kampanjakiertueelle, niin sinun kannattaa ottaa tästä ”vaalikone” käyttöösi ja ottaa samalla hyvä askel some- vaalikampanjaan ja tavoittaa äänestäjäsi. Kysymys kuuluu, onko nämä some- vaalit ja vastaus tiedetään, kyllä on. Ole läsnä siellä missä ovat äänestäjäsikin.

Tarjoamme teille arvoisat ehdokkaat valmiiksi kaksi hyvää teemaa sekä teidän omien tarinoiden jakamiseen muutaman hashtagin. Teemat ovat heti alla ja hashtagit tekstin lopussa. 

Teemat

  1. Jokainen päätös on hyvinvointipäätös.
  2. Järjestömyönteinen kunta on hyvinvoinnin voittaja

Haluamme järjestöihmisinä haastaa sinua – kuntavaaliehdokas, olet ehdokas ja haluat olla myös vaalien voittaja. Kerro kauttamme mitä asioita sinä ajat, mitkä ovat sinulle tärkeitä ja merkityk-sellisiä, sekä millaisilla asioilla haluat olla rakentamassa oman paikkakuntasi hyvinvointia ja autat lähimmäisiä heidän sujuvan arjen toteutumisessa.

Huomaathan, että samalla kun aktivoidut tekemään hyvää naapurissa asuvien läheisten hyväksi ja vaikutat samalla kuntalaisten hyvinvointi ja terveyspalveluiden kehittämiseen, niin edistät samalla ihan rahallisesti kotikuntasi hyvinvointia. Kotikuntasi saa hyvän HYTE- kertoimen ja suuremman hyvityksen valtionosuuksiin.

Ovatko sinulle tärkeitä nuoret ja heidän työllistymisensä, yhdenvertainen ja esteetön kotipaikkakunta, kohisten kasvavan tietokonemaailman saavutettavuus, hyvät terveyspalvelut, ikäihmisten palvelut ja niin edelleen.

Mikä on sinun juttusi, kerro se, niin äänestäjät tunnistavat ja erottavat sinut massasta. Ole voittaja.                                                   

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö

Hyvinvointia järjestöistä

”Olen saanut paljon hyvää elämääni järjestötoiminnasta. Olen löytänyt vertaisia, jotka ymmärtävät arjen haasteitani, toiset eivät nimittäin pysty ymmärtämään. Olen saanut ymmärryksen lisäksi myös voimavaroja omaan sekä perheeni elämään.”

Näin kertoo järjestötyössä toimiva pohjoissavolainen aktiivijäsen, mitä hyvinvointia omassa järjestössä toimiminen on tuonut hänen elämäänsä.

Vastaaja on yksi pohjoissavolaisesta 67750: sta vapaaehtoisesta, jotka osallistuvat aktiivisesti järjestötoimintaan, prosentteina 27,1 % ihmistä. (2018). Pohjois-Savossa järjestöjä on n. 4 900 ja asukkaita n. 250 000.  

Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen Järjestökysely 2020:n mukaan pohjoissavolaiset järjestöt pitävät toimintansa tarkoituksena asukkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen sekä osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollistamista, palvelutuotannon täydentämistä erityisesti katvealueilla, syrjäytymisen ehkäisyä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Kyselyyn vastauksia tuli 298 kappaletta 290: stä eri yhdistyksestä ja järjestöstä Pohjois-Savon alueella.

Yhteenvetona järjestökyselystä voidaan todeta, että kolmannella sektorilla ja järjestöillä on suuri vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja miten viihtyisänä ja elinvoimaisena kuntalaiset kokevat oman asuinpaikkakuntansa. Järjestöt vahvistavat maakunnan elinvoimaisuutta.

Millainen on järjestömyönteinen kunta? 

”Järjestömyönteinen kunta on mielestäni sellainen, joka haluaa myös oma-aloitteisesti tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa, ja on kiinnostunut niiden järjestämästä toiminnasta sekä haluaa tiedottaa siitä omia asukkaitaan. Kunta pyytää yhteistyöhön, sekä apua järjestöiltä heidän kokemustaan hyväksi käyttäen palveluitaan kehittäessään.”

Lainaus on samalta yhdistysaktiivilta, joka edellä kertoi mitä hyvinvointia hän on saanut yhdistyksensä toiminnasta. Vastauksessa korostuvat toive vuorovaikutuksesta, kuntapäättäjien aktiivisuudesta yhdistyksiin päin, ja yhdistysihmisten aitoa kuulemista palveluiden kehittämisessä.

POSETE20 järjestökoordinaattori Anne Aholainen toteaa Sakke-hankkeen avaussanoissa, että kumppanuuksia voidaan menestyksekkäästi rakentaa yhdistysten, kuntien ja tulevan hyvinvointialueen yhdyspinnoilla. Aholaisen kiteytyksen mukaan yhteistyössä tarvitaan tietoa, yhteistä kieltä ja toimintamallia yhteisen työn tueksi.

Järjestökysely 2020:n kyselyn perusteella järjestöt antavat Pohjois-Savossa suurimman painoarvon kuntien suoralle tai välilliselle rahalliselle tuelle, avustuskriteerien ja prosessien avoimuudelle ja ilmaisille tiloille, kunnan tuelle viestinnässä sekä yhteisille tapaamisille ja kunnan vaikuttamistoimielimille.

Yhteistyötä kunnan kanssa on lähes kaikilla yhdistyksillä. Merkittävä toiminnan perusedellytys ovat ilmaiset tai kohtuuhintaiset kokoontumistilat.

Kyselyn antina on hyvä nostaa seuraavat seikat: Päätöksiä tehdessä on hyvä miettiä, miten suunnata tukea toimintaedellytyksille niin, että yhdistysten toiminta suuntautuisi entistä paremmin kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen.

Kehitettävää kunnan ja järjestöjen yhteistyössä löytyi seuraavilla osa-alueilla: palvelutuotanto, kehittämishankkeet, koulutukset ja tukipalvelut.

Kyselyssä todetaan tuloksen olevan mielenkiintoinen, kun ajatellaan yhteiskunnallista trendiä, jossa tavoitellaan kolmannen sektorin vastuun kasvattamista palvelun tuottajana.

Pohjoissavolainen järjestösektori kysyy, tunnistetaanko kunnissa järjestöjen ja yhdistysten monipuolinen toiminta, yleishyödyllinen palvelutoiminta ja markkinaehtoiset palvelut?

Tässäpä on teille arvoisat kuntavaaliehdokkaat kysymys pohdittavaksi, olkaa hyvä! Hyvällä ja positiivisella yhteistyöllä eteenpäin!

Näinä poikkeuksellisina aikoina yhteistyöllä on entistä suurempi merkitys.

Hashtagit

#hyvinvointipäätös #JärjestömyönteinenKunta #Hyvinvoinninvoittaja #kuntavaalit2021

Linkki viestintäohjeeseen

Kurkkaa video, jossa nuori yhdistystoimija kertoo elämästään ja ajatuksistaan

Lähteet: 

Hyväntuottajat Pohjois-Savossa. Kohti Pohjois-Savon järjestöstrategiaa 2019–2022

POSOTE 20. Tulevaisuuden Sote – keskus Sote – rakenneuudistus Pohjois-Savossa – hanke. https://www.posote20.fi/

Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke (2017–2020) https://www.pohjoissavolaiset.fi/assets/files/sites/10/2021/01/Jarjestokysely-2.pdf

Sotkanet.fi (2018)

Avainsanat: kuntavaalit, jokainen päätös on hyvinvointipäätös, järjestömyönteinen kunta on hyvinvoinnin voittaja


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini