Ylä-Savon Vakan ja yhdistysten yhteinen blogi

Pohdintaa vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämästä

Torstai 5.8.2021 - ? Omaishoitajan roolissa elämää tarkkaileva Äiti?


Avaus: lainaus Suomen YK-liiton nettisivuilta:Vammaiset ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä. Arviolta 15 % maailman ihmisistä on tavalla tai toisella vammainen. Vammaiset henkilöt kokevat edelleen tänä päivänä syrjintää ja erilaisia esteitä yhteiskunnassa eri puolilla maailmaa. Moni vammainen henkilö ei pääse kouluun, työllisty, saa mahdollisuutta elää itsenäisesti tai tehdä valintoja itsenäisesti. Vuosikymmeniä sitten vammaiset henkilöt miellettiin lääketieteellisten toimenpiteiden kohteiksi tarkoituksena tehdä heistä vammattomia. Vammaisten henkilöiden mielipiteitä ei välttämättä selvitetty eikä heidän suostumustaan kysytty. Ajan mittaan vammaiset henkilöt ovat vaatineet, että heillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä ja tehdä valintojaan itsenäisesti.”

Henkilön pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma yhdistettynä yhteiskunnassa vallitseviin esteisiin vaikeuttaa yhdenvertaista osallistumista yhteiskuntaan. Huomio ei siis ole vammaisessa henkilössä, vaan ympäröivässä yhteiskunnassa ilmenevissä esteissä ja rajoitteissa. Taustalla on yhteiskunnan kyvyttömyys muotoutua kaikille saavutettavaksi. Kaikkien palvelujen tulisi olla saavutettavissa myös vammaisille henkilöille. Yhteiskunnassa on edelleen muun muassa vammaisia henkilöitä syrjiviä asenteita, esteellinen joukkoliikenne ja esteellinen viestintä. Suomen perustuslain mukaan vammaisia henkilöitä ei saa asettaa eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta.

Arki ja todellisuus: Eri tavoin vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämä on muuttunut paljon vuosikymmenten saatossa parempaan päin. Ennen erilaiset ja vammautuneet lapset ja perheenjäsenet saattoivat olla tuvan perällä ”omassa karsinassaan”, eikä heitä vieraille esitelty. Yksi vaihtoehto oli myös sijoituspaikka kunnalliskodissa. Tänä päivänä kaikilla on oikeus ja mahdollisuus koulunkäyntiin, ja kaikkien ihmisten mahdollisuus olla osallisena elämässä on nostettu esiin.

Paljon on kuitenkin vielä parantamisen varaa. Onko useimmilla meistä mahdollisuus valita oma kotinsa lapsuudenkodista muuttaessa? On, mutta ei kaikilla. Pitäisikö kotiinsa päästä kulkemaan esteettömästi? Kyllä, mutta valitettavasti tämä toteutuu vain lähinnä suurkaupungeissa. Onko tuetun asumisen paikoissa riittävät resurssit ja ammattitaito hyvän elämän toteutumiseksi? On, mutta ei aina. Onko kaikilla mahdollisuus harrastaa ja toteuttaa omannäköistään elämää? Ei ole. Valitettavan usein perheet kokevat uupuvansa byrokratian ja hakemusten rattaissa, ja tyytyvät vähempään.

Tulevaisuus: Olisiko yksi suuri tekijä yhtäläisien oikeuksien toteutumiseen mm. hoito-, ohjaus- ja avustajatyön tärkeyden tunnustaminen? Ammattilaisilla tulisi ehdottomasti olla asianmukainen ja vastuuseen suhteessa oleva palkka, sekä työntekijäresurssien tulisi olla sellaiset, että jokainen ammattietiikkansa tunteva hoitotyön tekijä pystyy sitä noudattamaan. Hoitotyön arvoa ja arvostusta olisi saatava nousemaan, jos aiomme toteuttaa hyvän ja arvokkaan, osallistavan elämän tasavertaisesti kaikille Suomessa. Kaupungit ja kunnat tekevät aina vain tiiviimpää yhteistyötä järjestöjen kanssa, mikä on todella hieno asia. On herätty huomaamaan myös kokemuksen antama tärkeä tieto palveluita kehittäessä, ja Ylä- Savon Vakka onkin kouluttanut Ylä- Savon alueelle kokemustoimijoita kevään aikana. Ensi keväälle on suunnitteilla uusi kokemustoimijoiden koulutus. Tälle syksylle on Ylä- Savon Vakan koulutustarjonnassa Kaiken Kansan Vapaaehtoiskoulutus, joka järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lisätietoa löydät Ylä- Savon Vakan nettisivuilta.

Lopuksi: Myös liitot, järjestöt ja pienemmät paikallisyhdistykset tekevät ja ovat tehneet todella arvokasta työtä vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämässä. Pienempien ja paikallisten yhdistysten väen toiminta on täysin vapaaehtoista. Yhdistystoiminnassa vapaaehtoisina toimivat saavat iloa, vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä korvaamatonta vertaistukea. Joukossa on voimaa. Useilla pienillä yhdistyksillä on tällä hetkellä vanhat toimijat, ja mukaan kaivattaisiin kipeästi uusia ja aktiivisia ihmisiä. Kun tekijöiden porukka on iso, kaikilla on mukavasti omat yhdessä sovitut vastuunsa, ja toiminta ei käy kenellekään liian työlääksi. Haluaisitko toimia vapaaehtoisena vammaisten ja/tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi? Onko sinussa johtaja-ainesta? Mm. Iisalmen kehitysvammaisten Tuki ry kaipaa tulevalle toimintakaudelleen uutta puheenjohtajaa.  Ota yhteyttä Ylä- Savon Vakkaan, niin saat ohjausta eteenpäin paikallisten vammaisyhdistysten toimintaan.

 

Avainsanat: ihmisoikeudet, vammaisoikeudet, tasa-arvo, järjestötoiminta


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini