Ylä-Savon Vakan ja yhdistysten yhteinen blogi

Yhdistysmaailma ja nuoret: byrokratiaa vai omaehtoista, merkityksellistä toimintaa?

Maanantai 22.6.2020 - Emma Lappi, suunnittelija ja Pertti Laajalahti, Invalidiliiton liittohallituksen puheenjohtaja

Maailman ollessa murroksessa on myös yhdistysmaailmassa pysähdyttävä katsomaan tulevaisuuteen. Jokainen yhdistys haluaa mukaan toimintaansa enemmän nuoria, jotta toimintaa pystytään jatkamaan  aktiivisesti myös tulevaisuudessa. Kuka tahansa yhdistystoiminnassa mukana oleva aktiivi voi omasta kokemuksestaan kertoa, että toiminta on merkityksellistä ja antaa sisältöä arkeen, ja juuri näitä asioita hyödyntämällä voidaan saada asioita aikaan. Mutta miksi nuoret haluaisivat mukaan yhdistystoimintaan?

Nuorille on tärkeää saada itse vaikuttaa siihen, mitä tehdään. Yhdistyksissä voidaan tarjota tälle puitteet, eikä suuria resursseja välttämättä tarvita. Esimerkkinä toimii tämän kevään poikkeusoloissa alkanut uusi Parasta nuori -toiminta, jossa on aloitettu ryhmätoiminta täysin etänä ja digitaalisesti, eikä kuluja toiminnasta ole juuri syntynyt. Nuorten toiveista on toteutettu mm. valokuvausta ja unelmakarttojen kokoamista. Toiminnan sisällöstä erityisen tärkeää luo se, että siihen saa itse vaikuttaa.

Nuorilta yhdistystoiminnasta kysyttäessä ensimmäisenä voi tulla esille byrokratia tai se, että joutuu puoliväkisin hallitukseen, koska mukaan halutaan nuoria. Oleellista on kuitenkin kuulla nuoren mielipidettä ja sitä, kuinka hän haluaa toimintaan osallistua. Tässäkin korostuu se, että nuori saa itse päättää: sitoutuminen toimintaan on paljon todennäköisempää, kun siihen saa rauhassa tutustua ja esimerkiksi hallituksen jäseneksi ryhtyminen on aidosti nuoren oma valinta.

Digitaalisuus osana ihmisten arkea on kuluneena keväänä korostunut äärimmilleen. Nuorista puhuttaessa digitaalisuutta ei voi jättää mainitsematta: erilaisten digitaalisten välineiden rooli nuorten elämässä ja nuorten kanssa toimiessa on suuri. Digitaalisuus ei ole kuitenkaan iso ja pelottava asia: se voi olla whatsapp-ryhmässä valokuvien jakamista, tapaamisia teamsin kautta, tai vaikka valokuvien muokkaamista puhelimella.

Vertaistuen rooli on eri elämäntilanteissa suuri, ja nuoruuden myllerryksessä vertaistuen merkitys korostuu entisestään. Näinpä yhdistystoiminnan kautta voidaan tarjota mahdollisuutta olla ja tehdä yhdessä saman aihepiirin äärellä ja löytää myös uusia ystäviä. Myös merkityksellisyys on tässä maailmantilanteessa korostunut. Asioita ei monesti tehdä vain talkoohengen vuoksi, vaan varsinkin nuoret haluavat toimia heille merkityksellisten asioiden parissa. Yhdistystoiminnan kautta nuoret pääsevät edistämään niitä asioita, joita he kokevat tärkeäksi, esimerkiksi yhdenvertaisuuden saralla.

Yhdistysmaailman tärkeimmät ja parhaat piirteet voivat olla tärkeitä myös nuorille. Kun yhdistys haluaa tarjota nuorille hyvää, merkityksellistä ja omannäköistä tekemistä heidän arkeensa, ollaan oikeilla jäljillä.

 

Pertti Laajalahti, Invalidiliiton liittohallituksen puheenjohtaja

Emma Lappi, Parasta nuori -toiminnan suunnittelija, Invalidiliitto

Parasta nuori -toiminta on 18-29-vuotiaille Pohjois-Savolaisille fyysisesti vammaisille/toimintaesteisille nuorille suunnattua vapaa-ajan toimintaa. Toiminnassa haetaan myös suuntaa nuorten toiminnalle Invalidiliiton jäsenyhdistyksissä. Lisää tietoa toiminnasta: https://www.invalidiliitto.fi/toimintahankkeet-ja-projektit/parasta-nuori Jos tiedät nuoren, joka haluaisi mukavaa yhdessä tekemistä vapaa-aikaan, ota yhteyttä: 0447650691 tai emma.lappi@invalidiliitto.fi

kuva_vakkaan2.png

1 kommentti . Avainsanat: yhdistykset, nuoret, parasta nuori-toiminta

Erikoinen tilanne- maailmalla, Suomessa, Ylä-Savossa, yhdistyksissä

Lauantai 21.3.2020 - Harriet Myllynen, järjestösuunnittelija

Erikoinen tilanne- maailmalla, Suomessa, Ylä-Savossa, yhdistyksissä

 

Viime aikoina olemme seuranneet uutisista COVID 19 – viruksen etenemistä maailmalla. Luulen, että meillä Suomessa on useimmilla ollut sellainen turvallisuuden tunne, ettemme ole osanneet olla huolissaan aiemmin. Tilanne on meille todella uusi, koska maassamme on hyvä ja tarkka hygieniakäyttäytyminen ja osaaminen kaikkiaan.

Yhtäkkiä olemme tilanteessa, jossa meidän arkemme on muuttunut valtavasti. Useat meistä tuntevat myös pelkoa, kenties itse sairauden osalta riskiryhmään kuuluvan läheisen puolesta, tai oman toimeentulon sekä henkisen hyvinvoinnin ja oman jaksamisen puolesta.

Tilanne voi aiheuttaa pelon lisäksi monia muitakin tunteita, vihaa, surua ja huolta. Ajatuksia on monenlaisia, miksi ihmiset liikkuvat kaupoissa ja kahviloissa, miten yksinäiset pärjäävät ja selviääkö sairastunut läheiseni.

Olen kuitenkin myös huomannut, että me täällä Suomessa haluamme pitää toisistamme huolta. Sosiaaliseen mediaan on perustettu ryhmiä, joissa ihmiset tarjoavat apua tuntemattomille apua tarvitseville monin eri keinoin, kauppa- ja asiointiapua sekä taloudellista tukea. Koska monet vähävaraiset lapsiperheet ovat vaikeuksissa jo pelkästään puuttuvan kouluruokailun vuoksi, myös tähän ovat reagoineet järjestöt ja yhdistykset. Hyvä me!

Me työntekijät Ylä-Savon Vakassa haluamme vakaasti viedä hankkeen tavoitteita haastavasta tilanteesta huolimatta eteenpäin. Haluamme omalta osaltamme tarjota tukeamme olemalla tavoitettavissa matalalla kynnyksellä kuten tähänkin saakka. Meihin voit olla yhteydessä puhelinsoiton, viestien, sähköpostin tai videopuheluiden välityksellä. Olemme myös luoneet suljetun FB-ryhmän, jonka tarkoituksena on tukea hyvin alkanutta yhdistysten yhteistyötä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, sekä mahdollisuutta jakaa tarpeellista tietoa. Lähiaikoina meidät voit tavata myös FB- LIVE – lähetyksessä.

Tämän kirjoituksen saattelemana olen ollut puhelinyhteydessä eri yhdistysten aktiivijäseniin, ja siitä löydänkin itseäni ilahduttavan elementin, on mukava kuulla mitä jo tutuiksi tulleille ihmisille kuuluu tänään. Heiltä olen kysynyt, mitä ajatuksia nyt vallitseva tilanne herättää.

Useat olivat kovin tyytyväisiä hallituksen nopeaan reagointiin ja toimintaan, ja kertoivat heidän perheensä pärjäävän hyvin tällä hetkellä. Jäsenmaksuista on ollut puhetta jäsenien keskuudessa, nyt kun yhdistys ei voi tarjota samalla tavalla toimintaa kuin normaalissa tilanteessa. Toisaalta kuluneen vuoden toimintakertomusta tehdessä on huomattu, että paljon on yhdessä tehty ja kuluvan vuoden tekemisiä suunnitellaan toiveikkaasti syksylle.

Yksi keskeinen, ei iso, mutta merkittävä asia yhdistystoiminnassa on suljetut kokoustilat ja se, ettei päästä tapaamaan joukolla. Moni yhdistystoimija on myös ikääntynyt, ja sen vuoksi suositellaan kotiin jäämistä. Yhdistyksissä sekä järjestöissä on myös mahdollisuus siirtää tässä tilanteessa kevätkokous jopa ensi syksyyn saakka.

Kauppojen joustava toiminta riskiryhmien huomioimisessa on myös huomattu ja siitä ollaan kiitollisia, Ainakin Iisalmessa on pari kauppiasta, jotka pitävät kauppaa auki aamulla vain riskiryhmiin kuuluville asiakkailleen.

Näihin ajatuksiin lopettelemme muuttunutta arkiviikkoamme, muistetaan ulkoilla, nauttia auringonpaisteesta ja pitää toisistamme hyvää huolta!

Harriet Myllynen

Järjestösuunnittelija, Ylä-Savon Vakka

blogi_1.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Ylä-Savo, vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistykset, ylä-savon vakka, koronavirus, yhteisöllisyys